Tanca

Quaranta tacos

Sempre és un pal i un compromís treballar per la familia, perque enganyar-nos. Però en ocasions, sí que vols deixar emprenta i et pot arribar a ofendre que no t’ho demanin. El 40 aniversari de la meva cosina és una d’aquestes ocasions.

(On, per cert, vam ser premiats en la categoria de Cartell amb un Laus bronze per l’Adg-Fad)

Agafant com a premissa que fer anys és el més normal del món, vaig fer-li uns cartells que juguen amb l’expressió Quaranta Tacos. La idea era normalitzar el fet d’arribar als temuts 40 amb la literalitat i expressió d’objectes o coses que també són tacos. Una sèrie que podria ser il·limitada i que constata que fer 40 anys no té més importància que fer un any més. En el fons no som tant importants, i els que estem a punt d’arribar-hi ja hem après fa temps a riure’ns de nosaltres mateixos.

El poder i literalitat d'una idea per damunt d'acabats especials, materials ostentosos, produccions costoses i grans clients/marques.