Tanca

Jordi Autonell

Jordi Autonell és un lampista amb més de 20 anys d’experiència i la forta convicció que el futur ha de ser sostenible o no serà. Sap que ha de reorientar la seva activitat per la seva supervivència i la del món on vivim. La seva aposta per les energies renovables i les calefaccions de biomassa és un fet, i necessitava una nova expressió per la seva marca personal.

Es va crear un símbol associat a la persona, ja que en ella radica la importància del seu negoci com a professional en el sector. Es va buscar fusionar aquest fet amb l’essència de la seva activitat present i futura, les energies renovables, i la llenya com a símbol del combustible ecològic. A partir d’aquí es van construir les lletres del nom i cognom com essència aglutinadora de tot el contingut de la marca.

Mitjançant el terme d’Eficiència Energètica es crea Lampisteria Energètica, valor i qualitat del millor servei, lampisteria de tota la vida però adaptada als nous temps i tendències.