Tanca

Fundació TG

Fa quinze anys que la Fundació Taller de Guionistes (iniciativa de la productora Rodar y Rodar) ha esdevingut un centre de formació permanent de guionistes. Aquest programa 2008-09 pretén plasmar aquesta trajectòria (pionera en el sector) i connotar la seva exclusivitat amb una peça amb acabats artesanals, fent un símil amb l’esforç i la dedicació que requereix una professió com la que representa.

Cada professor va adoptar el seu paper i es va presentar emmascarant una història (cinematogràfica) que podia ser imaginada, o no, pel futur guionista. La implicació del professorat es convertia en un estímul per a futures inscripcions.