Tanca

Pursang

Pursang Motorcyles
Reposicionament de marca
Client: Pursang Motorcycles
Any: 2018-2021
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Comunicació: Helena Perelló
Fotografia: Marc Vinyes
Disseny set: Xavier M
Programació: Inés Graells

Martín Brok

Martín Brok
Reposicionament de marca
Client: Martín Brok
Any: 2020
Agència: Abbeycom agency
Direcció projecte: Gonzalo Abadia
Coordinació: Laura Llorens
Direcció d’art & disseny gràfic: Xavier M
Tipografia: Object Sans de Pangram Pangram Foundry®

The all-in-one

Col·lecció catàlegs The all-in-one
Client: Escofet 1886
Any: 2016-2017
Direcció edició: Enric Pericas
Coordinació: Gerard Arqué
Concepte & disseny editorial: Xavier M
Text: Guim Espelt, Omar Ornaque
Traducció: Jamie Benyei, Siens Translating
Impressió: Gràfiques Cirera S.L & Norprint S.L.

 

Jordi Autonell

Lampisteria energètica
Identitat corporativa
Client: Jordi Autonell
Any: 2014
Disseny gràfic: Xavier M
Text: Iñaki Cabrera