Tanca

Re-production

Re-Production
Catàleg de fitxes tècniques
Client: Escofet 1886
Any: 2012
Direcció edició: Enric Pericas
Coordinació: Gerard Arqué
Suport tècnic: Gerard Faneca
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Fotografia portada: The Rainy Monday
Text: The Rainy Monday
Impressió: Gràfiques Cirera

The Rainy Monday

Who said that monday sucks?
Catàleg autopromoció
Client: The Rainy Monday
Any: 2012
Direcció d’art: Xavier M
Copy: Iñaki Cabrera
Fotografia: Iñaki Cabrera, Xavier M
Tipografia: Akzidenz-Grotesk BQ
Imprès en Cyclus print 90 g/m2
Impressió: Gràfiques Cirera

Tu tens la paraula

Tu tens la paraula
Campanya de promoció
Client: Fundació Taller de Guionistes
Any: 2011
Coordinació: Clàudia Maluenda
Direcció d’art & disseny gràfic: Xavier M
Fotografia: Xavier M
Text: Iñaki Cabrera, Clàudia Maluenda i Deborha Martín
Traducció: Laia Serra i Judi Sydes
Impressió: Soler Tallers Gràfics

Tots tenim un guió al cap

Tots tenim un guió al cap
Catàleg de promoció
Client: Fundació Taller de Guionistes
Any: 2011
Disseny gràfic & direcció d’art: Xavier M
Text: Clàudia Maluenda
Fotografia: Xavier M
Imprès en Cyclus print 90 g/m2
Impressió: Gràfiques Cirera S.L.