Tanca

Pursang

Pursang Motorcyles
Reposicionament de marca
Client: Pursang Motorcycles
Any: 2018-2021
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Comunicació: Helena Perelló
Fotografia: Marc Vinyes
Disseny set: Xavier M
Programació: Inés Graells

Flavoured adventures

Flavoured adventures
Direcció d’art
Client: Vidalpons
Any: 2019
Concepte: Xavier M
Direcció d’art: Xavier M
Fotografia: Kiwi bravo
Disseny set: Kiwi bravo

Vertigo Motors

Pure fighting spirit
Catàleg de producte
Client: Vertigo Motors
Any: 2017
Direcció edició: Santi Diamant
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Disseny editorial: Xavier M
Text: Xavier M
Fotografia: Musaranya producciones
Impressió: Norprint S.L.

Jou

Jou, Luminous Manufacturers
Catàleg de producte
Client: Jou diseño y luz
Any: 2015
Coordinació: Maria Ferrés, Jordi Llopis
Contingut: Maria Ferrés, Jordi Llopis
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Text: Jou diseño y luz
Fotografia: Pablo Axpe, Jordi Torras
Impressió: Gràfiques Cirera

Re-production

Re-Production
Catàleg de fitxes tècniques
Client: Escofet 1886
Any: 2012
Direcció edició: Enric Pericas
Coordinació: Gerard Arqué
Suport tècnic: Gerard Faneca
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Fotografia portada: The Rainy Monday
Text: The Rainy Monday
Impressió: Gràfiques Cirera

The Rainy Monday

Who said that monday sucks?
Catàleg autopromoció
Client: The Rainy Monday
Any: 2012
Direcció d’art: Xavier M
Copy: Iñaki Cabrera
Fotografia: Iñaki Cabrera, Xavier M
Tipografia: Akzidenz-Grotesk BQ
Imprès en Cyclus print 90 g/m2
Impressió: Gràfiques Cirera

Tu tens la paraula

Tu tens la paraula
Campanya de promoció
Client: Fundació Taller de Guionistes
Any: 2011
Coordinació: Clàudia Maluenda
Direcció d’art & disseny gràfic: Xavier M
Fotografia: Xavier M
Text: Iñaki Cabrera, Clàudia Maluenda i Deborha Martín
Traducció: Laia Serra i Judi Sydes
Impressió: Soler Tallers Gràfics

Fundació TG

Fundació Taller de Guionistes
Programa quinze anys
Client: Fundació Taller de Guionistes
Any: 2009
Coordinació: Clàudia Maluenda
Disseny editorial i direcció d’art: Xavier M
Fotografia: Marc Guillen i Walter Scuarcia
Text: Clàudia Maluenda i Deborha Martín
Traduccions: Laia Serra i Judi Sydes
Impressió: Soler Tallers Gràfics