Tanca

Pursang

Pursang Motorcyles
Reposicionament de marca
Client: Pursang Motorcycles
Any: 2018-2021
Concepte & direcció d’art: Xavier M
Comunicació: Helena Perelló
Fotografia: Marc Vinyes
Disseny set: Xavier M
Programació: Inés Graells